Opetus

Responsive image

Innovation to dance

Toiminnan tavoitteena on tukea kommunikaatiokyvyn, johtajuustaitojen, luovan ajattelun ja toteutuksen kehitystä työyhteisöissä. Pyrkimyksenä on tuottaa kokemusta luovan kehollisen kommunikaation mahdollisuuksista julkisten ja yksityisten organisaatioiden uudenlaisten palvelumallien-ja kulttuurien kehittämisessä. Ryhmän koreografeilla on 20 vuoden kokemus taiteen kentältä ja lisäksi he ovat työskennelleet moniulotteisesti erilaisissa työyhteisöissä mm Masa Yardsilla ja kymmenissä erilaisissa kansainvälisissä projekteissa.

Luova kehollinen kommunikaatio

Toiminnan keskeisinä sisältöinä ovat erilaiset fyysisen kommunikaation harjoitteet. Tutkimme johtajuutta ja seuraamista, miten luodaan ideoita, miten niitä kehitetään, ryhmädynamiikkaa, rentoutuneen ja läsnäolevan mielen tärkeyttä luovan ajattelun edellytyksenä. Luova kehollinen kommunikaatio mahdollistaa konkreettisen ja hauskan tavan tutkia kehollisen kommunikaation mahdollisuuksia ja sudenkuoppia. Se on oiva esimerkki hienovaraisesta ja taitavasta kommunikaatiosta, johtajuuden ja seuraamisen soljuvuudesta, luovuudesta, kuuntelun tärkeydestä, tässä hetkessä olemisesta, antamisesta ja ottamisesta, ideoista ja niiden kehittämisestä, impulssien antamisesta ja vastaanottamisesta. Tärkeitä asioita osana toimivaa ja tervettä työyhteisöä.

Responsive image
Responsive image

Nuorisolle kohdistettu työpajatoiminta

Työpajat on kohdistettu nuorisolle ja/tai nuorison parissa työskenteleville. Improcamera on innostava ja mukaansatempaava tapa tutkia liikkeen ja kameran välistä vuoropuhelua. Sen pyrkimyksenä on kokeilla, leikitelllä ja luoda kuva-ja äänimateriaalia erilaisten harjoitteiden kautta. Työpajan päätteeksi luodaan videoinstallaatio, johon kootaan työpajassa kuvattua materiaalia.

Ryhmä etsii jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita toteuttamaan työyhteisöille ja nuorisolle suunnattua tanssin kautta tapahtuvaa toimintaa.