Mitä on ImprotangoImprotango on koreografipari Minna Tuovisen ja Martin Heslopin kehittämä ja jalostama tanssikieli. Sen juuret ovat argentiinalaisen tangon peruselementeissä.
Se on nykyaikainen ja kiehtova  lähestymistapa  taidetanssiin/sosiaaliseen tanssiin, jossa luovuus, hienovarainen kommunikaatio ja improvisaatio ovat sen keskeisiä tekijöitä. Improtangossa keskitytään selkeään ja intuitiiviseen viestintään. Siinä pyritään luomaan aito vuoropuhelu, jossa molemmilla kumppaneilla on vaikutusvaltainen rooli.
Improtangoa voi tanssia selkeiden ja yksinkertaisten periaatteiden mukaisesti tai luoda monimutkainen ja haastava tanssi parin kanssa. Improtango antaa tilaa ilmaisulle ja mahdollistaa monenlaisia tulkintoja.

Miten tanssia Improtangoa

Improtangotunnilla käydään läpi erilaisia kosketuksen, tasapainon, impulssin, kierron ja spiraalin harjoituksia.
Kosketus herkistää viestien ottamisessa ja antamisessa, tasapaino mahdollistaa aidon läsnäolon ja kommunikaation, impulssi antaa suunnan ja panee liikkeelle, kierto mahdollistaa monipuolisen tilan käytön ja spiraali varmistaa parin yhteyden. Kun näitä elementtejä harjoitetaan erikseen, on helpompi ymmärtää mistä kokonaisuus muodostuu.
Peruelementtien yhdistäminen ja niiden hallinta kehittyy vähitellen fyysiseksi taidoksi ja osaamiseksi. Johtajan ja seuraajan roolit sekoittuvat toisiinsa ja tanssista tulee molempien myötävaikutuksella luotu aito ja kokonaisvaltainen kokemus ja elämys. Jo osallistumalla yhdelle Improtangotunnille saa pilkahduksen siitä mitä Improtangossa voi kokea toisen ihmisen kanssa.

Miksi tanssia Improtangoa

Improtango tarjoaa pehmeää ja tietoista kehon kokonaisvaltaista harjoittamista.
Se kehittää tasapainoa, koordinaatiota, kehon tuntemusta ja hallintaa. Se edistää muistin harjoittamista, läsnäoloa ja sosiaalista osallistumista. Se yhdistää kaikenikäisiä ihmisiä ja antaa yhteisen kielen. Se on kaiken lisäksi hauskaa ja luovaa.
Improtango kehittää kommunikaatio taitoja ja luovuutta. Se ei perustu valmiisiin askelkuvioihin vaan yksinkertaisiin improvisaatioharjoituksiin. Improvisoidun tanssin on todettu erityisesti stimuloivan keskushermostoa ja aivotoimintaa sekä auttavan aivoja löytämään uusia ajattelutapoja ja luomaan uusia hermoratoja.
Improtangossa parin kanssa tanssiessa kosketus on tiedon, taidon ja tunteen välittäjänä.

Miksi tanssia

Tanssin positiivisia vaikutuksiaTanssi kehittää tasapainoa, tarkkaavaisuutta ja läsnäoloa. Tanssiessa hengitys paranee ja streesi lievenee.
Tanssi lisää kehon voimaa, liikkuvuutta, aerobista kestävyyttä ja hienomotoriikkaa.
Tanssilla on positiivinen vaikutus muistiin ja oppimiskykyyn läpi elämän.
Tanssi kuormittaa kehoa kokonaisvaltaisesti.
Tanssi harjoittaa sekä kehoa että mieltä.
Tanssi tukee sosiaalista osallistumista ja osallisuutta.
Tanssi auttaa luomaan uusia ystävyyssuhteita ja sosiaalisia kontakteja.
Tanssi vaikuttaa myönteisesti mielen vireyteen ja henkiseen kestokykyyn.
Tanssi voimistaa ja virkistää konkreettisesti ja antaa elämyksiä.
Tanssi antaa mahdollisuuden luovalle ilmaisulle.

Minna Tuovinen &
Martin Heslop

Koreografipari Minna Tuovinen ja Martin Heslop He ovat yhdessä luoneet yli 60 tanssiteosta. He perustivat As2wrists Dance Companyn vuonna 1999.
Ryhmä on olemassaolonsa aikana tuottanut 20 kantaesitystä, joista useat ovat olleet tilausteoksia kotimaisille tai ulkomaisille festivaaleille. Ryhmä on tunnettu omaperäisistä, korkeatasoisista, visuaalisesti vahvoista ja tunteisiin vetoavista teoksista.
Se yhdistää uniikilla tavalla nykytanssia ja tangoa, joka on saanut paljon kiitosta sekä kotimaisilla että kansainvälisillä foorumeilla.
Ryhmä on esiintynyt laaja-alaisesti ympäri Suomea ja Euroopassa sekä vuodesta 2006 lähtien laajasti eri puolilla Etelä-Amerikkaa mm. Argentiinassa, Brasiliassa, Kuubassa ja Kolumbiassa.

Improtango Kurssit

Tervetuloa Improtangokurssille Jazzfactoryyn. Kurssin kesto 4 viikkoa, tunnit lauantaisin klo 15-16.30. Kurssin hinta on 60 €/pari. Tunnit 11.9, 18.9, 25.9, 2.10
Improtango on koreografipari Minna Tuovisen ja Martin Heslopin kehittämä ja jalostama tanssikieli. Sen juuret ovat argentiinalaisen tangon peruselementeissä, jotka luovat pohjan luovalle, dynaamiselle ja monitasoiselle kommunikaatiolle.
Improtangossa keskitytään selkeään ja intuitiiviseen viestintään. Siinä luodaan aito vuoropuhelu, jossa molemmilla kumppaneilla on vaikutusvaltainen rooli. Askelsarjojen oppimisen sijaan yksinkertaisten improvisaation pohjautuvien pariharjoitusten keinoin kehitetään hienovaraista kommunikaatiota ja luodaan uudenalaisia muunnelmia ja mahdollisuuksia. Improtangossa pyritään luovempaan ja ja vapaampaan tanssiin.
Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse info@improtango.fi 10.9 mennessä. Varmista paikkasi kurssillr maksamalla kurssimaksu ennakkoon.


Sign up to our Newsletter