Improcamera

Luova kamera ja Laban

Tuovinen ja Heslop ohjasivat tanssidokumentin Koillis-Brasiliassa yhdessä brasilialaisen ohjaajan Alexandre Veraksen ja argentiinalaisen ohjaajan Silvina Szperlingin kanssa vuonna 2009. Veraksella oli erityinen kiinnostus Labanin teorioihin ja niiden soveltamiseen kameratyöskentelyssä. Nelikko päätti järjestää työpajan, jossa liike, luova kameran käyttö ja Labanin effort teoria kohtaavat. Ensimmäinen yhteinen tanssijoiden, koreografien, videontekijöiden ja ohjaajien kurssi pidettiin Paracurussa, Brasiliassa saman vuoden lopussa.

Luova dialogi

Improcameran päämääränä on luoda dynaaminen ja luova dialogi tanssijan ja kameran välille. Koreografit ovat pitäneet useita Improcamera työpajoja yhdessä Silvina Szperlingin kanssa Argentiinassa, Brasiliassa ja viimeisin Kolumbiassa lokakuussa 2014 Javeriana yliopistossa Calissa.

Monitaiteellinen foorumi

Improcamera työpajat on tarkoitettu monitaiteellisiksi foorumeiksi eri taiteen tekijöille ja opiskelijoille. Työpaja työskentelyn päätteeksi luodaan videoinstallaatioesitys/esityksiä paikalliseen galleriaan/studioon.